Općina Nedelišće sufinancira obrazovne materijale
10.07.2024. 06:57h

Općina Nedelišće, u školskoj godini 2024./2025. sufinancirat će druge obrazovne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Nedelišće.

Spomenuto se odnosi na bilježnice, radne bilježnice i zbirke zadataka za obvezne i izborne nastavne predmete, likovne mape, geografski atlas za osnovnu školu, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za nastavu tehničke kulture i dr., koje su osnovne škole objavile na svojim internetskim stranicama.

Roditelji (skrbnici) učenika osnovnih škola ostvaruju pravo na sufinanciranje drugih obrazovnih materijala u iznosu do 50,00 eura, a roditelji (skrbnici) učenika srednjih škola u iznosu do 70,00 eura na osnovu dostavljenog zahtjeva i računa.

Spomenuto pravo ne ostvaruju roditelji (skrbnici) učenika kojima će se drugi obrazovni materijali sufinancirati ili financirati po drugoj osnovi.

Roditelji (skrbnici) učenika kojima će se drugi obrazovni materijali djelomično financirati odnosno sufinancirati po nekoj drugoj osnovi ostvaruju pravo da im se iz proračuna Općine Nedelišće sufinancira preostali dio troškova do prije navedenog iznosa.

Ukoliko je roditelj (skrbnik) za nabavu drugih obrazovnih materijala utrošio manji iznos od prije navedenog iznosa, roditeljima (skrbnicima) će biti isplaćen utvrđeni umanjeni iznos.

Pravo na sufinanciranje ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva osobno, poštom ili putem sustava HRcity putem linka https://uprava.hrcity.hr/, a detaljnije upute o ostvarivanju prava zajedno s obrascem zahtjeva objavljene su na web stranici Općine Nedelišće koja glasi www.nedelisce.hr te u sustavu HRcity https://uprava.hrcity.hr/.