Radovi na dogradnji novih prostora u čakovečkim dječjim vrtićima Cipelica i Cvrčak u punom su jeku
04.07.2024. 09:44h

Grad Čakovec nastavlja ulagati u budućnost svojih najmlađih stanovnika. U sklopu rekonstrukcije dva čakovečka dječja vrtića, „Cipelica“ i „Cvrčak“, dograđuje se ukupno 1150 četvornih metara novog prostora, a pred realizacijom je izgradnja novog dječjeg vrtića na čakovečkom Jugu.

U „Cipelici“ radovi na dogradnji pri samom kraju

U  Dječjem vrtiću „Cipelica“ izgradnja napreduje brže od planiranog i nove prostorije površine 550 četvornih metara  bit će dovršene krajem srpnja ove godine. Ulaganje u objekt u Vukovarskoj ulici, podrazumijeva dogradnju prostorija za smještaj dviju vrtićkih skupina, odnosno 40-ak djece, dogradnju pratećih prostorija, garderoba, sanitarnih čvorova, ureda za stručne službe te novog ulaza, terasa za pojedine skupine kao i novouređeni okoliš samog objekta. Radi se o investiciji vrijednoj oko 940 tisuća eura, koja se s 324 tisuće 905 eura sufinancira zahvaljujući uspješnoj prijavi na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

 I dječji vrtić „Cvrčak“ dobiva nove prostorije

Slično kao “Cipelica” i Dječji vrtić “Cvrčak” dobit će nove prostore. Ugovor o dogradnji  vrijednosti je oko 686 tisuća eura, a dio sredstava za ovu investiciju Grad je osigurao putem već spomenutog natječaja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 324 tisuće 905 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju postojećeg objekta, te rekonstrukciju  kata na kojem će biti smješteni mališani vrtićke dobi, dok će prizemlje biti uglavnom namijenjeno jasličkim skupinama djece. U sklopu investicije bit će dograđeno i stubište s dizalom, uređena spremišta, prateće prostorije te rekonstruirana kuhinja, praonica i sanitarni čvorovi u sklopu samog objekta. Radovi na  dogradnji planirani su za kraj studenog ove godine.

 Uskoro i izgradnja dva nova vrtića

Gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini posjetila je gradilišta sa suradnicima kako bi se uvjerili da radovi teku bez problema i u planiranom roku. Tom prigodom naglasila je kako su investicije u predškolske ustanove, kojima je Grad osnivač, jedan od prioriteta gradske vlasti koja i na ovaj način pokazuje svoju brigu za najmlađe i stvara preduvjete za njihov cjelovit rast i razvoj. Ukupna vrijednost ugovora o rekonstrukciji oba vrtića iznosi oko 1 milijun 626 tisuća eura. Grad Čakovec je dio sredstava osigurao vlastitim sredstvima, a dio putem natječaja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Sukladno potrebama, na čakovečkom Jugu gradit će se novi objekt u cilju povećanja vrtićkih kapaciteta za dvije nove jasličke skupine i dvije nove vrtićke skupine. Kroz povećan broj dnevnih boravaka za jaslice i za vrtić osigurat će se kapacitet za 74 mjesta. Također, u izradi je projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u MO Totovec, za jednu vrtićku i jednu jasličku skupinu. Navedenim ulaganjima Grad Čakovec učinit će uslugu predškolskog odgoja i obrazovanje dostupnijom i kvalitetnijom za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.