POZIV VOLONTERIMA: Uključite se u ovogodišnje Bioblitz događanje
23.05.2024. 06:26h

Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode aktivno će se uključiti u ovogodišnje Bioblitz događanje na razini Europe u sklopu Alien CSI Bioblitz 2024., i to u danima vikenda od petka 24. svibnja do nedjelje 26. svibnja.

Smisao Bioblitz događanja je u kratkom vremenskom razdoblju prikupiti što veći broj podataka o bioraznolikosti na određenom geografskom području, a glavni su mu ciljevi:

1. inventarizacija vrsta

2. povećanje znanja sudionika o vrstama (zaštiti prirode)

3. bilježenje novih vrsta za određeno područje

4. promoviranje organizatora

5. aktivno uključivanje javnosti u teme vezane za zaštitu prirode.

Tako je cilj Alien Bioblitz događanja, uz povećanje svijesti javnosti o invazivnim stranim vrstama, skupiti što veći broj nalaza stranih, a prvenstveno invazivnih stranih vrsta koji su važni za upravljanje tim vrstama. Alien CSI Bioblitz do sad je u Hrvatskoj organiziran dva puta 2022. i 2023. godine. Prošle godine tijekom Alien CSI Bioblitz fokusiranog na invazivne strane vrste (IAS) u Hrvatskoj prijavljeno je ukupno 398 nalaza u osam županija. Preporučujemo da proučite mali priručnik o vrstama prije unosa podataka u aplikaciju:

· pajasen (Ailanthus altissima)

· prava svilenica (Asclepias syriaca)

· amorfa (Amorpha fruticosa)

· rejnutrija (rod Reynoutria)

· jednogodišnja krasolika (Erigeron annuus)

· petolisna lozika (Parthenocissus quinquefolia)

· vinobojka (Phytolacca americana)

· kornjače Trachemys scripta

· barska nutrija (Myocastor coypus)

 

Tijekom događanja volonteri koriste mobilnu aplikaciju za unos opažanja Invazivne vrste u Hrvatskoj. (Aplikaciju treba preuzeti na svoj mobilni uređaj i kreirati račun). Svi podaci validirati će se nakon samog događanja.

Podaci prikupljeni kroz Bioblitz bit će dostupni za daljnje korištenje na web stranici Invazivne strane vrste, a unijet će se i u EASIN bazu.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte. Kontakt: Monika Cindrić, cindric@medjimurska-priroda.info

- Jedan od glavnih uzročnika smanjenja bioraznolikost jesu invazivne strane vrste, ističe Monika Cindrić, biologinja i viša stručna suradnica za upravljanje projektima

  • U nekim ekosustavima, kao npr. otocima, invazivne strane vrste (IAS) vodeći su uzrok smanjenja bioraznolikosti. IAS mogu utjecati na biološku raznolikost natječući se sa zavičajnim vrstama za resurse, izravnim predatorstvom ili kao prenosioci uzročnika bolesti. Oni također mijenjaju sastav i strukturu ekosustava, smanjujući usluge ekosustava. Osim utjecaja na okoliš, IAS predstavljaju prijetnju sigurnosti hrane, zdravlju ljudi i gospodarstvu.
  • Globalizacija i s njom povezane ljudske aktivnosti, kao što su međunarodni transport, trgovina i turizam, učinile su kretanje vrsta izvan granica prirodne biogeografske barijere lakšim i bržim, stvarajući tako nove putove unosa IAS. Buduće invazije možemo spriječiti samo učinkovitim upravljanjem i integriranim pristupom različitih sektora povezanih s trgovinom i prijevozom, zdravljem ljudi, biljaka i životinja, gospodarskim razvojem, turizmom i dr. prvenstveno sprječavanjem unosa vrsta koje predstavljaju ekološki rizik, uspostavom sustava ranog otkrivanja i brzog odgovora (iskorjenjivanja) stranih invazivnih vrsta te kontrolom širenja široko rasprostranjenih vrsta. Uz povećanje svijesti javnosti o invazivnim stranim vrstama, svrha Alien CSI Bioblitza je skupiti što veći broj nalaza stranih, a prvenstveno invazivnih stranih vrsta koji su važni za upravljanje tim vrstama. Hvala vam što sudjelujete u borbi u protiv IAS!